top of page

Fixītis.lv interneta veikala privātuma politika

1. Vispārīgā informācija

 

 1. Šī politika attiecas uz visiem personas datiem, ko mums sniedzat un ko savācam un apstrādājam, Jums izmantojot  „SIA Quick Clean”, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40103884408, juridiskā adrese Blaumaņa iela 26-73, Rīga, Latvija, LV-1011 (turpmāk – Mēs vai  „SIA Quick Clean”), piederošo un uzturēto interneta mājaslapu www.fixitis.lv (turpmāk – FIXITIS.LV).

 2. „Quick Clean” ciena Jūsu privātumu un sargā Jūsu personas datus, ko esat mums iesniedzis vai ko mēs esam savākuši tā, kā norādīts šajā privātuma politikā. Šajā privātuma politikā paskaidrots, kāpēc mēs vācam Jūsu personas datus un kā tos izmantojam.

 

2. Datu sniegšana

 1. Pasūtījuma vai reģistrācijas formās Jums jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un patiesa informācija par sevi. Ja Jūs sniedzat neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, mums ir tiesības anulēt Jūsu reģistrāciju vai pasūtījumu un ierobežot Jūsu iespējas izmantot interneta veikalu. Ja Jūsu dati mainās, lūdzam nekavējoties atjaunināt tos.

 

3. Tiešais mārketings

 

 1. Jūsu datus (e-pasta adrese un telefona numurs) tiešā mārketinga vajadzībām izmantojam un apstrādājam tikai ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta:
  * ievadot savus personas datus, abonējot jaunumus interneta mājaslapā www.fixitis.lv.
  * Interneta mājaslapas www.fixitis.lv reģistrācijas formā atzīmējot, ka piekrītat saņemt tiešā mārketinga paziņojumus;

 2. „Quick Clean” administrētajos veikalos pieejamajās anketās atzīmējot, ka piekrītat saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

 3. Jebkurā gadījumā Jums vienmēr būs iespēja atteikties no jaunumiem, sekojot saitei vēstulē ar jaunumiem.

 4. Tiešā mārketinga ziņu saturu veidos Fixitis.lv paziņojumi

 

4. Izvēles brīvība

 

 1. Jūs pats izlemjat, kurus no saviem datiem atklāt. Ja izlemjat neatklāt savus datus, Jūs zaudējat iespēju izmantot jebkurus interneta mājaslapas www.fixitis.lv resursus. Piemēram, lietotāji, kas izlems nepasūtīt bezmaksas jaunumus, nesaņems ekskluzīvus piedāvājumus, informāciju par dažādām akcijām un loterijām

5. Pieprasījumu iesniegšana

 

Jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un ziņas teksts) pieprasījumu administrēšanas un atbilžu sniegšanas vajadzībām izmantojam un apstrādājam ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, Jums ievadot savus personas datus un ziņu interneta mājaslapā www.fixitis.lv

 

6. Reģistrācija

 

 1. Jūsu datus (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimums, dzimšanas datums, fotoattēls, interesējošā informācija, bērnu vārdi, dzinums, dzimšanas datumi) FIXITIS.LV konta administrēšanas vajadzībām izmantojam un apstrādājam ar Jūsu piekrišanu, kas tiek izteikta, Jums ievadot savus personas datus interneta mājaslapā www.fixitis.lv, reģistrējot savu kontu. Ja Jūs neaizpildīsiet obligātos reģistrācijas laukus,  „Quick Clean” nevarēs izveidot Jums kontu.

 

7. Datu glabāšanas termiņš

 

 1. Visus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un glabājam ne ilgāk kā nepieciešams šajā politikā norādītajām vajadzībām.

 2. Jūsu reģistrācijas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr Jums ir derīgs konts interneta mājaslapā www.fixitis.lv

 3. Jūsu pieprasījumu datus glabājam tik ilgi, kamēr tiek izskatīts iesniegtais jautājums un 3 gadus pēc konsultācijas sniegšanas.

 

8. Datu nodošana

 

 1. Jūsu personas datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas sniedz Jūsu pasūtīto preču vai pakalpojumu FIXITIS.LV interneta veikala piegādi, nodrošināšanu vai citus ar Jūsu pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītus pakalpojumus. Jūsu personas datus varam nodot apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums administrēt FIXITIS.LV interneta veikalu un glabāt tajos esošos datus, kā arī tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzējiem. Šādas personas var būt datubāzu programmatūras nodrošinātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Jūsu personas dati var tikt sniegti arī likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piem., Latvijas Republikā strādājošajām tiesām, tiesu izpildītājiem, tiesībsargājošajām iestādēm, Valsts nodokļu inspekcijai un citām trešajām personām, kam ir likumīgas intereses.

 

9. Informācija par nepilngadīgajiem

 

 1. Mēs iesakām vecākiem un aizbildņiem iemācīt saviem bērniem savus personas datus internetā izmantot uzmanīgi un atbildīgi. Nepilngadīgajiem nevajadzētu sniegt savus personas datus mājaslapās bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Izmantot e-veikala pakalpojumus var visas rīcībspējīgas fiziskās personas, kas nav jaunākas par 18 gadiem; nepilngadīgie no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam tikai ar vecāku, adoptētāju vai aprūpētāju piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar sevis nopelnīto vai stipendiju; visu norādīto personu pilnvarotie pārstāvji.

 

10. Saites uz citām interneta lapām

 

Šie privātuma nosacījumi attiecas uz interneta mājaslapu FIXITIS.LV. Sākuma lapā var būt norādes uz tīmekļa vietnēm, uz kurām šie privātuma nosacījumi neattiecas. Izejot no mūsu mājaslapas, iepazīstieties ar citu tīmekļa vietņu privātuma nosacījumiem, kurām varētu tikt lietota Jūsu personiskā informācija.

 

11. Sīkdatnes

 

 1. FIXITIS.LV jūsu datorā var ierakstīt sīkdatnes (angl. cookies). Sīkdatne – maza datu kopa, kas tiek izmantota, lai vāktu noteiktu informāciju par jūsu datoru. Piemēram, vai bieži apmeklējat mūsu mājaslapu, ko darāt, kad esat ienācis tajā. Datu kopās nav personiskas informācijas, bet, ja sniedzat šādu informāciju mums, piemēram, reģistrējoties mūsu mājaslapā, var būt norāde uz informāciju, kas atrodas datu kopā. Jūs varat atļaut ierakstīt sīkdatnes vai attiekties no tām. Vairums interneta pārlūku automātiski pieņem sīkdatnes, bet varat mainīt sava pārlūka iestatījumus, ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes vai saņemt brīdinājumu, pirms tās tiek ierakstītas. Izlasiet sava pārlūka instrukcijas vai uzziniet vairāk par šīm funkcijām. Ja izvēlēsieties nepieņemt sīkdatnes, iespējams, nevarēsiet izmantot šīs vai citas mājaslapas interaktīvās īpašības.

 

12. Datu aizsardzība

 

 1. Mēs datu apstrādei piemērojam drošības un apstrādes prasības, kas noteiktas Latvijas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumā un Eiropas Savienības Vispārīgajā personas datu aizsardzības regulā.

 2. „Quick Clean” izmanto atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai nodrošinātu visu apstrādājamo datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai netīšu pazaudēšanu, mainīšanu, neatļautu atklāšanu vai piekļuvi tiem, kā arī pret visām pārējās nelikumīgajām apstrādes formām.

 

13. Jūsu tiesības

 

 1. Jums ir šādas ar personas datiem saistītas tiesības:
  a) prasīt, lai  „Quick CLean” ļautu iepazīties ar datiem un labotu vai dzēstu tos, vai ierobežotu datu apstrādi;
  b) tiesības nepiekrist, lai dati tiktu apstrādāti;
  c) tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, ierasti lietotā un datorlasāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);
  d) tiesības atsaukt piekrišanu;
  e) tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā;
  f) Jūs varat izmantot šīs savas tiesības, pieslēdzoties savam kontam vai vēršoties pie  „Quick Clean” pa elektroniskā pasta adresi fixitislv@gmail.com ar ierakstītu vēstuli uz adresi Blaumaņa iela 26-73, Rīga, Latvija, LV-1011.

 

14. Spēkā esamība un grozījumi

 

 1. Šī privātuma politika ir spēkā no 2019-04-01. Ja grozīsim šo privātuma politiku, publicēsim tās atjaunināto versiju FIXITIS.LV interneta veikalA interneta mājaslapā www.fixitis.lv. Privātuma politikas grozījumi un / vai papildinājumi stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti FIXITIS.LV interneta veikala interneta mājaslapā.

 2. Ja Jums rodas jautājumi par šīs politikas noteikumiem, laipni lūdzam sazināties ar mums pa šīs politikas 13.1.f punktā norādīto elektronisko pasta adresi vai ar ierakstītu vēstuli uz pasta adresi.

 

15. Beigu noteikumi

 

 1. Šiem Privātuma noteikumiem tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības. Visas nesaskaņas par šo noteikumu izpildi jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas tiek risinātas LR likumu noteiktajā kārtībā. Ja par šiem privātuma noteikumiem Jums rodas jautājumi, laipni lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu fixitislv@gmail.com.
   

bottom of page